Ελεύθερο Σχέδιο Του Liquid Child

Ελεύθερο σχέδιο

Θέμα ελεύθερου σχεδίου που ζητήθηκε από την σχολή σαν εργασία, από τον Liquid Child.