Ελεύθερο Σχέδιο Του Liquid Child

Ελεύθερο Σχέδιο

Θέμα ελεύθερου σχεδίου που ζητήθηκε από την σχολή σαν εργασία, από τον Liquid Child.