Δύσβατο (Animated Trailer)Είναι η animated εκδοχή του εγχρώμου comic, σαν ακόμα μια εργασία της σχολής. Έτσι η ομάδα της MLC για την υλοποίηση του κινούμενου trailer, δεν θα μπορούσε να επιλέξει κάποιο άλλο πέρα από το δύσβατο. Έχει αρκετές έγχρωμες σελίδες με πολύ καλό χρωματισμό, έτσι ώστε να προστεθούν τα επιπλέον κινούμενα εφέ για την ολοκλήρωση του. Εδώ επεξεργαστήκαμε τις σελίδες και αφού ξεχωρίσαμε τα διάφορα layers, κάναμε το ανάλογο compositing. Τέλος με το ταίριασμα της μουσικής κατέληξε σε ένα μικρό αφηγηματικό sneak preview όπου μας μιλάει για το κυρίως θέμα του σεναρίου που αφορά τους δυο ήρωες της ιστορίας.