Του συγκεκριμένου βίντεο η αναπαραγωγή, προοριζόταν να γίνει διαδικτυακά, αφού φτιάχτηκε για ένα μεγάλο διαγωνισμό, όπου πολλοί καλ...