Γίνε Μέλος (Motion Design Commercial)Του συγκεκριμένου βίντεο η αναπαραγωγή, προοριζόταν να γίνει διαδικτυακά, αφού φτιάχτηκε για ένα μεγάλο διαγωνισμό, όπου πολλοί καλλιτέχνες, θα συγκεντρώνονταν και θα μπορούσε ο καθένας να τους παρακολουθήσει εφόσον θα γινόταν μέλος του διαγωνισμού. Στη συνέχεια η ομάδα, σκέφτηκε πάλι να παραδώσει ένα motion graphics video όπου τα χρώματα του, θα είναι σε χαμηλούς τόνους μέσα σε ένα άπειρο διάστημα γεμάτο particles (μικρά σωματίδια), όπου θα πετάγονται η εικόνες των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν. Η υλοποίηση του δεν διήρκεσε πάνω από τρεις μέρες αφού όλο το περιβάλλον επαναλαμβανόταν συνεχώς χωρίς να φέρει ιδιαίτερη δυσκολία στο δημιουργό.