Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής (Motion Design Commercial)Αυτού του video η υλοποίηση, ήταν αρκετά χρονοβόρα, αφού διήρκεσε πάνω από δυο εβδομάδες η ετοιμασία του, λόγω πολλών αλλαγών που δέχτηκε. Η κύρια και βασική ιδέα ήταν ότι ο ενεργειακός επιθεωρητής, θα προτείνει στο ανίδεο πελάτη τρόπους και πιο οικονομικές λύσεις για το σπίτι του. Αυτό πέρασε μέσα από πολλά στάδια διαφορετικού στησίματος, όπου θα αφορούσαν και πλάνα γυρισμένα, από παλιά σπίτια και πολυκατοικίες, δηλαδή με ένα συνδυασμό live action footage και κινούμενων σχεδίων μαζί. Η αλλαγή έκανε το video να καταλήξει, στο να υπάρχει μια συνομιλία μεταξύ του επιθεωρητή και του πελάτη τηλεφωνικός, που να θυμίζει παλιό γνωστό cartoon, αλλά αρκετά διαφοροποιημένο. Έτσι με ωραία ζωντανά χρώματα, έγινε αυτή η μικρή διασκευή, σε ένα υπέροχο διαφημιστικό.