Είναι από τις πιο ολοκληρωμένες δουλειές για την ομάδα της MLC , αφού οι κριτικές που είχε από όσους το παρακολουθήσαν ήταν οι καλ...
Το Ninth Gate Gener­ique, είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομα, οι τίτλοι αρχής της ταινίας The Ninth Gate και όπως και το The Box...
Σε αυτό το video, ζητήθηκε από την σχολή να υλοποιηθεί διαφημιστικό σποτ που θα αναφέρετε σε ηλεκτρονική συσκευή. Αποφασίσαμε να κά...
Είναι από τις πιο ωραίες δουλείες για την ομάδα της MLC  και εξίσου pro­ject της σχολής, ζητήθηκε λοιπόν να γίνει μουσικό βίντεο κλ...
Ακόμα ένα 3D pro­ject σαν διαφημιστικό in­tro παιδικού καναλιού με όνομα Toon TV, η αρχική ιδέα, ήταν να εμφανίζονται αντικείμενα ...
Ακόμα μια εργασία σχολής, μόνο που αυτή τη φορά είναι όλο εξολοκλήρου 3D, μιας και το ζητούμενο της εργασίας ήταν να γίνει ένα short...
Είναι η animated εκδοχή του εγχρώμου  comic , σαν ακόμα μια εργασία της σχολής. Έτσι η ομάδα της MLC  για την υλοποίηση του κινούμε...
Ζητήθηκε λοιπόν σαν εργασία της σχολής, να φτιαχτεί εισαγωγικό Generique για κινηματογραφική ταινία, Σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε, στη...
Είναι η τρίτη κατά σειρά ταινία για την ομάδα της MLC, διαφορετική από τις άλλες όσον αφορά το σενάριο και τη σκηνοθετική άποψη, αφ...
Ήταν η πρώτη επιτυχημένη μικρού μήκους ταινία μας, που έγινε με ολοκληρωμένη ιστορία. Αφηγείται την αρχή και το τέλος του κόσμου, μέσ...