Το Net Virus ήταν το δεύτερο κατά σειρά 2D animation που ξεκινήσαμε να κάνουνε με την προοπτική, ότι θα γίνει μια μεγάλου μήκους κιν...