Το Hack Jarvin είναι comic εξολοκλήρου φτιαγμένο από τον Jim Hais, χωρίς την παρέμβαση από τους υπόλοιπους κομίστ...
Ακόμα μια εργασία σχολής, μόνο που αυτή τη φορά είναι όλο εξολοκλήρου 3D, μιας και το ζητούμενο της εργασίας ήταν να γίνει ένα short...
Είναι η animated εκδοχή του εγχρώμου  comic , σαν ακόμα μια εργασία της σχολής. Έτσι η ομάδα της MLC  για την υλοποίηση του κινούμε...
Ζητήθηκε λοιπόν σαν εργασία της σχολής, να φτιαχτεί εισαγωγικό Generique για κινηματογραφική ταινία, Σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε, στη...