Ακόμα μια εργασία σχολής, μόνο που αυτή τη φορά είναι όλο εξολοκλήρου 3D, μιας και το ζητούμενο της εργασίας ήταν να γίνει ένα short...
Είναι η animated εκδοχή του εγχρώμου  comic , σαν ακόμα μια εργασία της σχολής. Έτσι η ομάδα της MLC  για την υλοποίηση του κινούμε...
Ζητήθηκε λοιπόν σαν εργασία της σχολής, να φτιαχτεί εισαγωγικό Generique για κινηματογραφική ταινία, Σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε, στη...