Είναι από τις πιο ολοκληρωμένες δουλειές για την ομάδα της MLC , αφού οι κριτικές που είχε από όσους το παρακολουθήσαν ήταν οι καλ...
Το Ninth Gate Gener­ique, είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομα, οι τίτλοι αρχής της ταινίας The Ninth Gate και όπως και το The Box...
Σε αυτό το video, ζητήθηκε από την σχολή να υλοποιηθεί διαφημιστικό σποτ που θα αναφέρετε σε ηλεκτρονική συσκευή. Αποφασίσαμε να κά...
Είναι από τις πιο ωραίες δουλείες για την ομάδα της MLC  και εξίσου pro­ject της σχολής, ζητήθηκε λοιπόν να γίνει μουσικό βίντεο κλ...
Ακόμα ένα 3D pro­ject σαν διαφημιστικό in­tro παιδικού καναλιού με όνομα Toon TV, η αρχική ιδέα, ήταν να εμφανίζονται αντικείμενα ...