Επίσης project της σχολής, με θέμα παρουσίασης εισαγωγικών τίτλων συγκεκριμένης εκπομπής. Εδώ αναλάβαμε να δημιουργήσουμε από το μηδ...