Ο καφές με την Ελένη ήταν από τις υποχρεωτικές εργασίες τις σχολής και θα έπρεπε να γίνει ένα από τα καλύτερα video, μιας και όλες ...