Από τα πιο πρόσφατα, μετά από πολύ καιρό για τον Passlight σκίτσα. Είναι πραγματικά περίεργο, το πως το μυαλό εξελίσσεται σε κάτι που κά...
Ο καφές με την Ελένη ήταν από τις υποχρεωτικές εργασίες τις σχολής και θα έπρεπε να γίνει ένα από τα καλύτερα video, μιας και όλες ...