Εδώ είχε κανονιστεί ένα Sketch Meeting από τον Passlight, Liquid Child και Zelias ένα μεσημέρι καλοκαιριού, για ένα χαλαρό ζέσταμα. Έτσ...