Εδώ ζητήθηκε από κοντινή μας φίλη, να υλοποιηθεί ένα μικρό παρουσιαστικό βίντεο, το όποιο θα αναφερόταν σε μία προσφορά που θα έκανε...